Projekt žičane mreže

Flat Pack Container House
Konstrukcija zvučne barijere

Flat Pack Container House2
Konstrukcija zvučne barijere2

Flat Pack Container House3
Konstrukcija zvučne barijere3

Kuća sa sklopivim kontejnerima
Konstrukcija zvučne barijere4

Stakleni zid Flat Pack Container House
Konstrukcijsko kućište od nehrđajućeg metala za prozore

Stakleni zid Flat Pack Container House2
Konstrukcijsko kućište od nehrđajućeg čelika metalnog prozorskog paravana2

Stakleni zid Flat Pack Container House3
Konstrukcijsko kućište od nehrđajućeg čelika metalnog prozorskog paravana3

Stakleni zid Flat Pack Container House4
Konstrukcija čelične rešetke1

Stakleni zid Flat Pack Container House5
Konstrukcija čelične rešetke2

Dvoslojna preklopna kontejnerska kuća
Konstrukcija čelične rešetke3

Dvoslojni sklopivi kontejner House2
Konstrukcija čelične rešetke4

Dvoslojna preklopna kontejnerska kuća3
Prozorski paravan od nehrđajućeg čelika4