Flat Pack Container House

  • Flat Pack, jeftina, brzo izgrađena kontejnerska kuća za radni logor

    Flat Pack, jeftina, brzo izgrađena kontejnerska kuća za radni logor

    Flat Pack Container House je modularna zgrada, koja usvaja metodu „fabričke prefabrikacije+montaža na licu mesta“.Proizvođač uglavnom prolazi ekološku procjenu i ram je obojen.Građevinski otpad se neće stvarati tokom procesa montaže, građevinski otpad se neće stvarati nakon rušenja projekta, a životna sredina ljudi neće biti oštećena.Može se reciklirati, sa nultim gubicima u tranziciji, i smanjiti pritisak okoline.Primjenjuje se na kampove, poslovne, vojne, turističke i dr., a prikazuje se u obliku poslovnih zgrada, izložbenih hala, prodajnih ureda, stambenih objekata, supermarketa, apartmana itd., čime se poboljšava udobnost življenja i zadovoljava potrebe života i zabave.